CZ | EN
BIBS - vysoká škola
pro strategické řízení

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Pole označená hvězdičkou jsou povinná, formulář vyplňujte s diakritikou


Programy


Osobní údaje*
 
 


Trvalé bydliště a další údaje*
č.p. č.o.


Kontaktní adresa
Pokud je shodná s trvalým bydlištěm, nevyplňujte
č.p. č.o.


Zaměstnavatel


Vložit dokumenty
doklad teprve dodám


Další informace


Prohlášení
Já výše uvedený (dále jen „student“), se tímto přihlašuji ke studiu do výše označeného studijního programu (dále jen „studium“) u společnosti B.I.B.S., a.s.,
IČ 25534581, se sídlem Brno, Lidická 960/81, PSČ 602 00 (dále jen „škola“).

Beru na vědomí, že se studentem školy stanu po splnění těchto podmínek:

  • podání přihlášky ke studiu,
  • následném rozhodnutí o přijetí

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. souhlasím, aby mé výše uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, byly zpracovávány školou, a to pro účely zajištění organizace studia a dále pro sdělování informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými školou a to i v případě, že se nestanu studentem školy, jakož i po ukončení studia školy. Souhlas se zpracováváním mých výše uvedených osobních údajů uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) školou, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými školou a to i v případě, že se nestanu studentem školy, jakož i po ukončení studia školy. Souhlas s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání.

Dále souhlasím se zařazením elektronického kontaktu a případně fotografie do uzavřené části v doméně bibs.cz.

Zavazuji se, že případné změny všech uvedených kontaktních údajů (zejména poštovní adresu a e-mail adresu pro doručování elektronické komunikace) budu bez zbytečného prodlení po celou dobu studia a případně i v období jeho přerušení oznamovat pomocí intranetu, případně jinak, na studijní oddělení B.I.B.S., a.s.